Китобхона

СУХАНОНИ ҲИКМАТАНГЕЗ АЗ МУҲАММАД ҲИҶОЗӢ

1. Ба ақл зиндагӣ кунему бо дил хуш бошем.

2. Барои фикр кардан бояд аввал дилро аз кинаю бадӣ пок кард.

3. Бинои зиндагӣ бар тақлид аст, аммо ҳунарманд бояд аз тақлид бипарҳезад.

4. Танҳо зане, ки озор намерасонад, модар аст.

5. Ақли ноқис аст, ки миёнаи дилҳоро ба ҳам мезанад.

6. Агар ақл комил шуд, дил бад-ў таслим мешавад.

7. Ҳар кас метавонад ҳар рўз худро беҳтар аз дирўз бисозад.

8. Агар бояд рашк бурд, ба касе рашк бибарем, ки хушбахт аст.

9. Ҳар ҷо ду нафар бошанд, яке ҳоким аст, дигаре маҳкум.

ҲАР КАС ҶАВҲАРИ ИЛМ АСТ, ВОЛОГАВҲАР АСТ

ДАР ВАСФИ ҲАЁТ, ЗИНДАГӢ

Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.
АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ

Фурсати умр азиз аст, азизаш дорӣ,
Ҳар нафас гавҳари ноёб, ту арзон мафурӯш.

☆☆☆☆☆

В-ин мулки ҷаҳон ба кас намонад ҷовид,
Рафтанду равему боз оянду раванд.
УМАРИ ХАЙЁМ

Насиҳатат кунамат бишнаву баҳона магир,
Ҳар он чи носеҳи мушфиқ бигӯядат, бипазир!
САЪДИИ ШЕРОЗӢ

ҲАСАД АМАЛИ НЕКИ ИНСОНРО МЕХӮРАД !

Ривоят шудааст, ки Шайтон ба даргоҳи Фиръавн омад ва дарро кӯбид.
Фиръавн пурсид: Кӯбандаи дар кист?
Шайтон гуфт: Агар Худо бошӣ, пас бояд донӣ, ки пӯшти дар кист.
Фиръавн гуфт: Эй малъун, ворид шав.
Шайтон гуфт: Малъуне бар малъуне ворид мешавад, пас дохил шуд.
Фиръавн аз ӯ пурсид: Чаро бар Одам саҷда накардӣ, то аз даргоҳи Худо ронда намешудӣ ва мавриди лаънаташ қарор намегирифтӣ?
Шайтон дар ҷавоб гуфт: Чунки монанди ту дар салби Одам будам.
Фиръавн пурсид: Оё бадтар аз ману ту касе дар рӯи замин ҳаст?

Абӯмашъари Балхӣ фармуда!

Абӯмашъари Балхӣ фармуда!

Бар ман шаш чиз воҷиб аст:
Ду бар забон, ду бар тан ва ду бар дил.
Он чӣ, бар забон аст, зикри Худованд ва сухани нек.
Он чӣ, бар тан аст, тоати Аллоҳ ва ранҷи худ аз мардум бардоштан!
Ва он чӣ, бар дил аст, бузург доштани Ҳақ ва шафқат бар халқ!

Агар ба ҳаво парӣ, магас бошӣ!
Агар ба рӯи об равӣ, хас бошӣ!
Дил ба даст ор, то кас бошӣ!

✍ Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ

Таҳиякунанда:
Абдуллоҳи Қодирӣ

Шоири машҳури Покистон Файз Аҳмад Файз дар бораи Бобоҷон Ғафуров чунин гуфта буд

Шоири машҳури Покистон Файз Аҳмад Файз дар бораи Бобоҷон Ғафуров чунин гуфта буд: «Ин фарзанди бузурги тоҷик дар асл бузургтарин фарзанди Машриқзамин мебошад».

Таҳиякунандаи мавод :
Шуъбаи иттилоот ва ташхиси диншиносӣ

Хоки одам, ки сириштанд...

Дар дили бехабарон ҷуз ғами олам ғам нест,
Дар ғами ишқи ту моро хабар аз олам нест.
Хоки одам, ки сириштанд, ғараз ишқи ту буд,
Ҳар кӣ хоки раҳи ишқи ту нашуд,одам нест.
Аз ҷунуни ману ҳусни ту сухан бисёр аст,
Қиссаи мову ту аз Лайлию Маҷнун кам нест.
Гар табибон зи пайи доғи ту марҳам созанд,
Кай гузорем,ки он доғ кам аз марҳам нест.
Баски савдои ту дорам, ғами худ нест маро,
Гар аз ин пеш ғаме буд,кунун он ҳам нест.
Ман ки имрӯз ҳалоки дами ҷонбахши туям,
Дами Исо чӣ кунам,чун дами ӯ ин дам нест.

ПАНДНОМАИ БОБОҶОН ҒАФУРОВ (барои насли нав)

Аз шоҳроҳи ҳаёти худ дур нашав, ҳарчанд он роҳ пурсанг бошад ва роҳи паҳлӯӣ - суфта.
***
Ҳеҷ кас роҳи дигареро такрор карда наметавонад, бо вуҷуди он ки аз қафои ӯ меравад.
****
Ҳаловати зиндагиро айёш не, балки заҳматкаш медонаду мутафаккир.
****
Вазифаи баланд ҳеҷ касро хурсанд накардааст. Ҳар он, ки инро ҳақиқатан дарк мекунад, одами хушбахт аст.
***
Ҳаёти ҳар одам монанди бозор аст: гоҳ гарм мешавад, гоҳ не. Аммо бозори молимардумхӯр ҳарчанд гарм шавад ҳам, дар охир касод мегардад.
***

Китоби зарбулмасал ва мақолҳои халқҳои ҷаҳон ба табъ расид.

Китобе, ки ба хонандаи гиромӣ пешниҳод мешавад, намунаҳои беҳтарини зарбулмасалу мақолҳои 70 миллати ҷаҳонро фаро мегирад, ки дар натиҷаи таҷрибаи чандинасраи онон эҷод гардидаанд.

Ин зарбулмасалҳо агар аз лиҳози замонӣ куҳан бошанд ҳам, аммо дар ҳаёти ҳар яки мо ва ояндагонамон дастури наву ҷолибест, ки моро ба мақсадҳои аълоямон ноил мегардонад.

Шуъбаи иттилоот ва ташхиси диншиносӣ

Страницы

Яндекс.Метрика